AMBULANCE Regels
Algemene Regels

Medewerkers van de ambulance dienen zich aan de voorgeschreven regels te houden ten alle tijden. Deze regels kunnen alleen omzeild worden door staff / leidinggevenden.

🔴Tijdens dienst is er de plicht op alle serieuze 112 meldingen te reageren en de zorg te bieden die de patiënt nodig heeft. Onserieuze meldingen zouden een bericht moeten ontvangen dat er niet op gereageerd wordt.

🔴Misbruik van een ambulance voertuigen is niet toegestaan.

🔴Voertuigen voor privé doeleinden gebruiken is niet toegestaan.

🔴De patiënt zal ten allen tijden echt behandeld worden. Dit houdt in dat je de patiënt echt verteld wat je doet bij dat soort ongeval en neem je patiënt mee naar het ziekenhuis indien nodig. Medische kennis zal dus gecombineerd worden met roleplay.

🔴Er dient zorgvuldig omgegaan te worden met het ambulance materiaal en voertuigen. Indien er schade wordt gereden of er schade ontstaat aan materiaal dient dit gemaakt te worden door een medewerker van de anwb indien die er niet is is er spraken van uitzondering en mag je een nieuw voertuig halen..

🔴Medewerkers van de ambulance rijden alleen de voertuigen die toebehorend zijn tot hun functie binnen de ambulance.

🔴We hopen dat wanneer er meerdere eenheden aanwezig zijn. Het OVD-G porto systeem gebruikt word . als je in dienst komt zal de OVD of OPCO je dienst aanwijzen (zkh. of Ambu)Roepnummers

Roepnummerplan:

🔴Als jij in dienst gaat, hoort er ook een roepnummer bij.

🔴Deze wordt je gegeven door je OvD-G nadat je Status 0 aangegeven hebt in de porto.

🔴Je bent verplicht om een roepnummer te hebben om je dienst te beginnen.

🔴Zo niet zullen er gesprekken met jou volgen.

🔴De Roepnummers zijn definitief aan jou gekoppelt.

🔴Als je mee wilt rijden ga je bij je standaard Roepnummer aanpassen dat je bij dezelfde collega hoort.


Ambulance / Basisteam:

🔴In Opleiding [20-0xx]

🔴Chauffeur [20-1xx ]

🔴Verpleegkundige [20-2xx]

🔴Specialist [20-3xx]

🔴Geneeskundige [20-4xx]

🔴Assistent Hoofd Geneeskundige [20-5xx]

🔴Hoofd Geneeskundige [20-6xx]

🔴Ambulance Directie [20-7xx]


Wanneer welk voertuig:

🔴4 Regulieren Specialisatie = 1 Rapid responder (B-Klasse)

🔴4 Regulieren Specialisatie = 1 MMT eenheid (Off-road MMT)

🔴6 Regulieren Specialisatie = 1 Lifeliner in de lucht


Wat houd dit in?

🔴Als er dus 4 regulieren zijn kan er 1 Rapid of MMT komen zijn er 8 regulier dan kunnen er 2 Rapid of MMT komen kan ook 1 Rapid en 1 MMT zijn.Communicatie

🔴Jouw roepnummer moet ten alle tijden correct zijn ingesteld. Zie het roepnummerplan voor informatie hieromtrent.

🔴Porto 1: Mobiele dienst. Porto 2: ZKH etc.

🔴N.V.T Wanneer er OvD-G/OPCO aanwezig is, wordt er verwacht dat jij je aan de radio protocollen houdt. Geen onnodig gepraat.

🔴Je spreekt andere eenheden aan met hun roepnummers.

🔴Wanneer je in een melding zit, verwachten we dat je jouw behandeling niet openbaar in Porto uit.

🔴Houd er rekening mee dat je je in Porto opnieuw moet aanmelden indien je jouw roepnummer/naam veranderd.

🔴We vragen je om niet door andere mensen heen te praten, dit om de rust te bewaren.

🔴Je moet ten alle tijden aanwezig zijn (m.u.v. druk bezig zijn). Indien je toch weg moet, wordt er verwacht dat je dit aan de OvD-G (en) andere eenheden meldt. We verwachten dat je niet langer dan 10 minuten weg blijft.

🔴OvD-G heeft altijd het laatste woord . Tenzij een leidinggevende de OvD-G moet bijsturen voor eventueel gemaakte fouten tijdens zijn dienst . Dit word besproken in een aparte porto en dan word tijdig gevraagd dat een OPCO overneemt.Verkeersregels

🔴Er wordt gevraagd om sociaal te rijden. Dit betekent rekening houden met andere bestuurders die geen speciale autorisaties tot hun beschikking hebben.

🔴Je hoort je aan de verkeersregels te houden indien je niet met een melding bezig bent.

⚪Er wordt gevraagd je te houden aan de opgegeven snelheden:

🟠PRIO1 (binnen 8 min. ter plaatse, persoon met hoge spoed hulp nodig)

🟢Snelheidslimiet overschrijden met 40 km/h (veilige momenten).

🟢Op wegen waar 80km/uur gereden mag worden. Rijd je maximaal 120km/h of zachter.

🟢Op wegen waar 130km/uur gereden mag worden. Rijd je maximaal 170km/h of zachter.

🟠PRIO2 (geen spoed)

🟢Behoud je snelheid rond het snelheidslimiet.

🟠Kruispunten

🟢Kruispunten (rood licht) 40Km/h, goed links/rechts kijken.

🟢Kruispunten (groen licht) 50Km/h goed links/rechts kijken.

🔴Er wordt gevraagd om de lampen ten alle tijden goed te houden. Dit om het duidelijk te maken voor andere voertuigen.

🔴Behoud ten alle tijden een tank van minimaal 50%. Onder de 25% verwachten we dat jij de kortste route (A2) naar het dichtstbijzijnde tankstation rijdt. Lifeliner houdt hier ook rekening mee.

🔴Er moet ten alle tijden toegang verleent worden aan een rapid-eenheid. Dit doe je wel op een veilig, efficiënt moment. Indien een andere eenheid sneller rijdt, dit door bijvoorbeeld een betere motor. Moet toegang ook verleend worden.

🔴Bij een VTB (Voertuig Transport Begeleiding) behoud je de route die de agent aangeeft.

🔴Je handelt nooit op de weg. (Je wacht op een wegafzetting van de politie of wegenwacht.) Bij dringende oproepen kan de MMT opgeroepen worden voor een wegafzetting, MMT heeft namelijk hier wel autorisatie voor.

🔴Bij druk verkeer wordt er verwacht dat je op de vluchtstrook rijdt. In een bebouwde kom mag je niet met hoge snelheden op een voet- of fietspad vliegen.

🔴Het is niet toegestaan om in tegenrichting te rijden v/h verkeer. Bij kort inhalen kan dit wel. MMT kan op een veilige manier ten alle tijden beide wegstroken gebruiken.

🔴Houd er rekening mee dat voertuigen een rem- & draai afstand hebben.